Anritsu VectorStar
Broadband VNA ME7838/AX/EX/D/G
ME7838 Serisi

VectorStar ME7838 Serisi geniş bant VNA, 70 kHz ila 110, (ME7838AX ila 125), (ME7838EX ila 125), 145 GHz ve 1,1 THz’ye kadar mmWave bantları ile 220 GHz arasında mevcut en geniş tek frekans taramasını sunar.

  • ME7838AX veya ME7838EX versiyonu kolayca 145 GHz’e ve 220 GHz’e yükseltilebilir
  • Tüm versiyonlar 1,1 THz’ye kadar bantlı milimetre dalga modülleri içerecek şekilde yapılandırılabilir
  • Sektörün en iyi kalibrasyon ve ölçüm kararlılığı: 24 saat boyunca 0,1 dB’ye karşı 0,6 dB.
  • Tüm sürümler, 125 GHz’e kadar diferansiyel gürültü rakamını karakterize etme yeteneği de dahil olmak üzere gürültü rakamı ölçümleri için 3744x-Rx alıcısını destekler
  • Kompakt, hafif mmWave modülleri (7+ lb’ye karşı 0,6 lb ve 1/50 hacim) daha küçük prob istasyonlarında düşük maliyetli kurulum sunar.