Network Service Assistant - NSA

  • Çok İşlevli Kalifikasyon+ Test Cihazı 
  • Artık kullanıcılar bir kalifikasyon ağ test cihazı veya bir kablo sertifikasyon cihazı satın almak arasında karar vermek zorunda değil, 
  • Ağ Servis Yardımcısı Certi-Lite içeren bir Kalifikasyon+ hibrit çözümü ile boşluğu dolduruyor.

LMS and LSG Series RF and Microwave Signal Generators